ANUNȚ

privind examenul de promovare in grade sau trepte profesionale pentru personalul contractual,
denumirea functiei - actor, compartimentul productie artistica, din cadrul Centrului Cultural

Municipal organizat in data de 15.06.2021

in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, va
aducem la cunostinta organizarea examenului de promovare in grad profesional pentru personalul
contractual din cadrul Centrului Cultural Municipal George Cosbuc Bistrita.

Datele de organizare a examenului :
— dosarele se depun pana la data de 11.06.2021

— proba 15.06.2021, ora 10:00, in sala Teatrului de papusi Alexandru Misiuga;

Pentru a participa la examenul de promovare in grad imediat superior, candidatul trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii:

— sa fi obtinut calificativul “foarte bine” la evaluarea performantelor profesionale individuale cel putin
de doua ori in ultimii 3 ani.

— sa aiba cel putin 3 ani vechime din gradul sau treapta profesionala din care promoveaza.

Dosarul de inscriere la examen se va depune la sediul-secretariat si va cuprinde:

e cererea de inscriere la examen adresata comisiei;
e copii a cel putin 2 rapoarte de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii
3 ani in care angajatul s-a aflat in activitate si la care a obtinut calificativul “foarte bine”.

Bibliografia sitematica pentru examenul de promovare in grad profesional imediat superior este dupa
cum urmeaza:

Examenul de promovare constd in sustinerea unei probe scrise si a unei probe practice.

Tematica:

- Interpretarea unui monolog dramatic/comic/colaj care sa reflecte abilitatile actoricesti;


-Interpretarea unei poezii;

- Improvizatie scenica;

-Realizarea unui moment de improvizatie la indicatiile comisiei.

Bibliografie:

1. Andersen P. A., Limbajul trupului, Editura Teora, Bucuresti, 2006

2. Appia, Adolphe, Opera de arta vie, Editura Unitext, Bucuresti, 2000

3. Brook, Peter, Spatiul gol, Editura Unitext, trad. Marian Popescu, 1997 si Editura Nemira 2014
4. Badian, S., Expresie si improvizatie scenica, IATC, Bucuresti, 1977

5. Chekhov, Michael, Ganduri pentru actor, despre tehnica actoriei, Ed. Nemira, Bucuresti 2017
6. Grotowsky Jerszy, Spre un teatru sdrac, Editura Unitext, Bucuresti, 1998

7. Tonitza lordache, Michaela; Banu George, Arta teatrului, Editura Nemira, Bucuresti, 2004

8. Stanislavski, K.S., Munca actorului cu sine insusi, Ed. Nemira, Bucuresti, 2018